Nhân vật nữ chính, một Idol giới trẻ chết trong một tai nạn giao thông. Cô bị triệu tập tới một thế giới ảo và bắt đầu hành trình thoát khỏi thế giới này.
DEVELOPER: 華熱
PUBLISHER: DLSITE
RELEASE DATE: 28/04/2020
Size: 172MB
GENRE: Restraint, Machine Sex, Interspecies Sex, Foreign Objects, Blood/Bleeding
Keyboard:
– Di chuyển: ← →
– Ngồi xuống: ↓
– Nhảy: ↑
– Nhảy cao: ↓↑
– Tấn công: Phím H
– Trèo lên: ↑+←/→

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply