Do nhà mạng mà tôi sử dụng có chút hỏng hóc khiến khu vực tôi mất mạng gần 1 tuần mới sửa chữa được. Thật sự xin lỗi mọi người.