Web đang bị dDos liên tục trong vài ngày qua nên mình phải bật chế độ Under Attack của cloudflare để đảm bảo tính ổn định cho trang web. Điều này làm mình chậm trễ rất nhiều trong việc đăng tải game. Mình rất xin lỗi các bạn!

Ngoài ra, chào mừng một năm mới lại đến mình chúc các bạn có một cơ thể đầy khỏe mạnh để đẩy lùi đại dịch COVID.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress