Game Details

 • Name: A Nerd Who Has Sex With Girls in “Another World” Has Become a HERO
 • Developer: Nikuyaki Inn
 • Translator: No
 • Version: Final – Uncen
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2021-04-19
 • Size: 448mb
 • Language: English
 • Genre: 2d game, 2dcg, anal sex, big ass, big tits, furry, japanese game, male protagonist, monster girl, pregnancy, turn based combat, vaginal sex, virgin

1. OverView:

Travel in 6 areas of another world, meeting women of various races,
Let’s leave offspring with them.​

Hồi sinh đến một thế giới khác sau khi chết bởi tai nạn xe hơi. Bạn được vị thần ban cho khả năng tình dục tối thượng.

Nhờ đó mà bạn có thể phiêu lưu khắp thế giới mới, tha hồ tìm hiểu các cô gái, nhân thú có trong thế giới này.

Game có lối chơi tương tự series NPC sex, không quá khó để mở các cảnh.

2. DOWNLOAD GAME:

Changelog

2021-08-09
Steam edition Added

Feb/12/2021Correction: bugs/defects
Changed the English version of the plugin name to English.
Changed the English version of the img name to English.
Corrected the English version of the audio name to English.
Fixed error in Therianthropy city.

Feb/11/2021Correction: bugs/defects

Feb/06/2021Correction: bugs/defects

Jan/30/2021Correction: bugs/defects

3. Control Game:

 • ✓ = Ok
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • Gamepad = Hide/Show button
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply