Game Details

 • Name: Adventure road – MTL
 • Developer: Yuna
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows
 • Date: 2021-07-01
 • Size: 563mb
 • Language: English (MTL by the developer)
 • Genre: 2d game, 2dcg, male protagonist, turn based combat, monsters, big ass, big tits, japanese game, vaginal sex, creampie, oral sex, fantasy, adventure, lactation, bdsm,

1. OverView:

“Harris” is an excellent bounty hunter.
He received a commission from the Adventurer’s Guild to find the missing girl and embarked on the adventure
When I came to Hagar town, I met the shy and cute girl next door “Anna”, and the two fell in love.
Later, when recruiting teammates, I met the sturdy slut warrior “Adoni” who was looking for teammates at the same time.
There is also “Kagura”, a female ninja who likes to excitement by ghosts and animals.
You join them in the adventure and gradually enter their hearts~
Since then, I am full of love on the road of adventure~

“Harris” là một thợ săn tiền thưởng tuyệt vời.
Anh ta nhận được một khoản hoa hồng từ Hội Phiêu Lưu để tìm cô gái mất tích và bắt tay vào cuộc hành trình

Khi tôi đến thị trấn Hagar, tôi đã gặp cô gái nhút nhát và dễ thương bên cạnh “Anna”, và hai người đã yêu nhau.
Sau đó, khi chiêu mộ đồng đội, tôi đã gặp chiến binh đĩ mạnh mẽ “Adoni”, người cũng đang tìm kiếm đồng đội lúc đó.
Ngoài ra còn có “Kagura”, một nữ ninja thích phấn khích bởi ma và động vật.
Bạn tham gia cùng họ trong cuộc phiêu lưu và dần dần đi vào trái tim của họ ~ Kể từ đó, tôi tràn đầy tình yêu trên con đường phiêu lưu ~

2. DOWNLOAD GAME:

Developer Notes

Character introduction:
Anna:

She looks shy easily, she is a dedicated and cute girl~

Adoni:

Always look energetic, but also shy under certain circumstances~

Kagura:

It looks very cold, but in fact it’s enthusiastic in private, don’t let the chickens take a holidayGame features:

 • Go on an adventure with the protagonist and gain love on the way.
 • Easy to use turn-based combat with rich strategies.
 • Various professions and unique skills, each profession has powerful nirvana.
 • The monsters who avoid by walking, choose to fight relatively freely.
 • Equipped with a synthesis system to make the game experience more interesting.
Android note

Game được làm từ RPGMZ, engine vẫn chưa chính thức hỗ trợ android. Mình thử port theo cách RPGMV nhưng lỗi rất nhiều từ các plugin cốt lõi của Engine. Vẫn mong một ngày RPGMZ chính thức hỗ trợ android/ios, mình sẽ port game này.

3. Mod Game:

Mod có gì?

 1. Gold
 2. Recovery & Stats
 3. All items
 4. All weapons
 5. All armors

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.
Share Post:

No Comments

Leave a Reply