Một thế giới phép thuật, nơi tồn tại của các Class kiếm sĩ, pháp sư, thích khách,… Bạn sẽ sống trong thế giới đó, nhận nhiệm vụ giết quái vật, nâng cấp vũ khí như một cuộc phiêu lưu bình thường. Ngoài ra, bạn cũng có thế làm những việc xấu như cướp bóc, mại dâm…

Game sẽ không kết thúc khi bạn chết, nó chỉ thật sự kết thúc nếu đạo đức của bại suy đồi bằng 0.

DEVELOPER: Alibi
PUBLISHER: Alibi
RELEASE DATE: 5/8/2016
Size: 78mb
GENRE: RPG, Fantasy, Open World,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply