Câu truyện về cô công chúa út của nhà vua. Cô ấy vẫn là một trinh nữ, có vẻ cô đang tìm kiếm điều gì đó từ bạn.
DEVELOPER: MountBatten
PUBLISHER: MountBatten
RELEASE DATE: 19/06/2020
Size: 702 MB
GENRE: Animated, anime, Voiced, Simulation, Loli,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Pass:325321

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply