Alternate Legends of the Avatar là một tiểu thuyết hình ảnh độc đáo đang trong quá trình phát triển, cốt truyện trong game như tiêu đề của trò chơi đã gợi ý, một câu chuyện khác về những cuộc phiêu lưu của Avatar (và phần còn lại của các nhân vật từ vũ trụ The Last Airbender) !

DEVELOPER: Apexoid
PUBLISHER: Apexoid
RELEASE DATE: 16/2-2018
Size: 405mb
GENRE: Visual Novel, Parody, Masturbation,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply