1. OverView:

“Satoru Hikawa” used to work in the general affairs section of Miyama City Hall.
A new department is established by the recommendation of the deputy mayor, Planning and Reconstruction Office, and “Akasaka Mio” is appointed as the director of the department of Miyama Shopping Street. Satori is also assigned to the Citizen’s Division under her.
Akasaka Mio follows her subordinate, “Hitomi Takaya” from the Tourism Division, to revive the Miyama shopping street, which has become a shutter shopping street.

Miyama shopping street gradually regains its popularity …

But … somebody’s reconstruction obstructs work unknowingly
To make Satori and his friends suffer …

Can Miyama Shopping Street regain its popularity as before?

“Satoru Hikawa” từng làm việc trong bộ phận phụ trách chung của Tòa thị chính Miyama.
Một bộ phận mới được thành lập theo đề xuất của phó thị trưởng, Văn phòng Kế hoạch và Tái thiết, và “Akasaka Mio” được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận Phố mua sắm Miyama. Satori cũng được chỉ định vào Bộ phận Công dân dưới quyền của cô ấy.
Akasaka Mio đi theo cấp dưới của cô, “Hitomi Takaya” từ Bộ phận Du lịch, để hồi sinh phố mua sắm Miyama, nơi đã trở thành một phố mua sắm thất thủ.

Phố mua sắm Miyama dần lấy lại được sự nổi tiếng …

Nhưng … việc tái thiết của ai đó vô tình cản trở công việc
Khiến Satori và những người bạn của anh ấy đau khổ …

Liệu Phố mua sắm Miyama có thể lấy lại được sự nổi tiếng như trước?

Game Details

 • Name: Appointment of Pandora
 • Developer: The Delusion Express
 • Translator: Minh B3o
 • Version: v1.0.1
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2020-12-22
 • Size: Eng~515mb; VH~200mb
 • Language: English (MTL by pk2000); Việt Hoá
 • Genre: 2D Game, 2DCG, BDSM, Creampie, Female Protagonist, Humiliation, Male Protagonist, Outdoor Exposure, Rape, Shame, Sex Toys, Shota, Urination, Vaginal Sex, Voyeurism

2. DOWNLOAD GAME:

Việt hoá

Treasure Password:

nCBjbmCdzeqVS59iWDVNZUANUZOYpDbKPVfXuoKs70vFLoxD

Password Download:

y/yPuR1oRx9of5OBRnjAr//+gsTPmmlSHnX4vXcvIMBcsw1W
Changelog

Ver1.01
Elimination of the darkening phenomenon after the izakaya event

3. mod note:

Mod only on android:

 • Gold
 • All Weapon
 • All Armor

4. control:

 • ✓ = Ok – Space
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • A = Pageup; B= Pagedown
 • Gamepad = Hide/Show button
 • Coin = Cheat
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

4 Comments

 by Nhocconnon in 17/06/2021

Lag quá

 by Hưng in 09/11/2021

fix lag lại đi ad

 by Người báo lỗi in 09/11/2021

Game tới nv bà lão bán đồ thì lỗi ko cách nào qua đc, nút thì nhỏ và game cực kỳ lag

 by JokerDaPoet in 26/11/2021

S mình tới thằng chế tạo android ngưowid thật thì nó bị lỗi hình ảnh, k qua đc là s v ad ??

Leave a Reply