Bạn là Alex, hiện đang sống cùng với cha mẹ mình. Một ngày nọ, họ thuê một cô gái tới để làm việc cho gia đình bạn và từ đó câu truyện bắt đầu.

DEVELOPER: Alex
PUBLISHER: Alex
RELEASE DATE: 05/05/2018
Size: 1.15gb
GENRE: 3DCG, Groping, Cheating,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply