Game Details

 • Name: Away From Home
 • Developer: vatosgames
 • Translator: No
 • Version: Ep. 1-14
 • OS: Windows, Mac, Linux, Android
 • Date: 2021-08-09
 • Size: 1.22gb
 • Language: English
 • Genre: 3DCG, Male Protagonist, Milf, Incest, Animated, Groping, Oral Sex, Teasing, Vaginal Sex, Big ass, Bit tits, Virgin

1. OverView:

Your father is an ex-cop. One day he tells you and your maid have to go to Eva’s house which is approximately 2500 km away, without giving any reason. Eva is an old acquaintance of your family. You are against this call because going there means almost starting a new life but your maid already prepared everything and ready to hit to road. You’ll reunite with your old friends after 12 years and encounter new people while trying to find out why did your father send you away from home.

Văn bCha của bạn là một cựu cảnh sát. Một ngày nọ, ông ta nói với bạn và người giúp việc của bạn phải đến nhà của Eva cách đó khoảng 2500 km mà không giải thích điều gì. Eva là một người quen cũ của gia đình bạn. Bạn không đồng ý với quyết định của ông, bởi vì nếu bạn đến đó có nghĩa là gần như bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên nhờ người giúp việc của bạn, hai người đã chuẩn bị tốt mọi thứ và sẵn sàng để lên đường. Bạn sẽ đoàn tụ với những người bạn cũ của mình sau 12 năm và gặp những người mới trong khi cố gắng tìm hiểu tại sao cha của bạn gửi cho bạn xa nhà.

2. DOWNLOAD GAME:

Changelog

2020-12-27
Added
Christmas Special: 2020

3. Control Game:

 • swipe down to hide the ui
 • swipe left to roll back
 • swipe right to start skipping of text
 • swipe left&right to toggle the quick menu
 • swipe 2x left&right to open the game menu
 • longpress the save file thumbnail in the save/load screen to delete this slot

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by CJ in 25/09/2020

Link android die r ad ơi

 by Luis in 27/09/2020

Android die ad ơiiii

Leave a Reply