Vào vai nhân vật chính đang thất nghiệp, anh là một lập trình viên tự do đang tìm khách hàng mua chương trình mới của mình. Chị bạn có đứa con gái đến tuổi học đại học và nó nhất quyết không muốn đi học. Vì vậy mà hai mẹ con cãi nhau nên con cháu gái đến nhà bạn ở nhờ trong khi đang tìm việc làm. Vậy đấy, nhiều truyện xảy ra liên tục giữa hai người…

*Update link 17/11/2020

DEVELOPER: T4bbo
PUBLISHER: T4bbo
RELEASE DATE: 2020-02-29
GENRE:  3DCG, Corruption, Teen, Feet, Sleep, Harem, Spanking,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply