Bandits Assault là một game RPG. Bạn vào vai Rachel, một Bandit nữ, sống trong một trại với những tên cướp khác. Tại đây sẽ có những cuộc tấn công lớn làm thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

Là một tên cướp bạn đã từng ăn cắp, giết người và những việc trái phép khác, tuy nhiên bạn sẽ là một tên cướp nào đó, bạn có thể là một tên cướp thiện chí chỉ giết chết nếu cần thiết hoặc là kẻ cướp xấu, giết chết tất cả mọi người trên con đường của mình. Bạn có thể tự do quyết định về nhân vật của bạn.

DEVELOPER: Draga
PUBLISHER: Draga
RELEASE DATE: 4 December 2016
Size: 156mb
GENRE: Rpg, Slavery, Beastility,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply