Là một phi công mới đến cuộc huấn luyện Battle Mech, bạn giống như một gánh nặng vậy. Để thử nghiệm một Mech, bạn sẽ cùng với một nữ phi công khác đồng hành. Bạn sẽ được huấn luyện để đảm bảo mục đích giành chiến thắng trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực cho quốc gia của bạn.

RELEASE DATE: 7 Jul, 2017
DEVELOPER: Dharker Studio
PUBLISHER: Dharker Studio
Size: 428mb
GENRE: Adventure, Casual, Indie,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:
Game Only:

Deluxe:

Avatars:

Dakimakuras:

Guide:

Soundtrack:

Wallpapers:

R18 Patch:

Android:

Download Note:
Đây là phiên bản trả phí cao cấp sưu tầm được, Ryahn (người chia sẻ) đã chia thành nhiều phần để các bạn tải. Nếu bạn muốn tải bản đầy đủ hãy tải “deluxe” còn muốn game không thì “Game Only”
PC Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
R18 Patch Note:
– Giải nén và copy vào thư mục trò chơi. Nếu R18 không hoạt động, thử đổi tên thành “Adultpatch.rpa”.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply