Game Details

 • Name: Breeding Village
 • Developer: Miel/Cherry Kiss Games
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2019-04-19
 • Size: 448mb
 • Language: English
 • Genre: 2DCG, Male Protagonist, Harem, Voiced, Animation, Married Women, Milf, Pregnancy, Kinetic Novel

1. OverView:

Upon arriving in the Breeding Village you’ll be greeted by Megumi, she has been maintaining the house you’ll be moving into, she is eagerly awaiting your arrival! From there she will help you come to grips with the ins-and-outs of your role in town and introduce you to the other ladies who will require your ‘unique services’. Settle into a ‘slow life’ in the countryside with Megumi and the girls as you fulfill your duty as the young buck of the village.​

Khi đến Làng Nhân giống, bạn sẽ được chào đón bởi Megumi, cô ấy đang lau dọn ngôi nhà mà bạn sẽ chuyển đến, cô ấy đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của bạn! Từ đó, cô ấy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của bạn trong thị trấn và giới thiệu bạn với những người phụ nữ khác, những người sẽ yêu cầu ‘dịch vụ độc đáo’ của bạn. Định cư vào một ‘cuộc sống chậm rãi’ ở vùng nông thôn với Megumi và các cô gái khi bạn hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một thanh niên của làng.

2. DOWNLOAD GAME:

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by T in 07/08/2021

Bản android onedrive cũng nhầm với bullied bride

Leave a Reply