Trò chơi PinBall với chủ đề hầu gái, dùng bóng bắn vào các điểm trên cơ thể các nàng Maid để mở ra các cử chỉ thân mật của họ.

Game cùng tác giả: Budo War Girl: The maid of desire [Eng + VH]

  • RELEASE DATE:2020-04-21
  • DEVELOPER:武道戰姬製作委員會
  • PUBLISHER:武道戰姬製作委員會
  • Size: 98.8mb
  • GENRE: 3d game, 3dcg, animated, adventure, fantasy, cosplay, monster girl, point & click, puzzle

Download Game:

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply