The maid of desire, game đưa bạn vào vai quản lý của một cửa hàng Cosplay Coffee. Khi khởi đầu bạn sẽ có 500 kim cương, đó thật là số vốn ít ỏi nếu bạn muốn phát triển quán. Hãy kiếm thật nhiều kim cương để mở khóa các cảnh của những nữ hầu gái của bạn.

Có ít nhất 5 hầu gái với 20 cảnh khác nhau để bạn tìm hiểu.

  • RELEASE DATE: 2020-04-21
  • DEVELOPER: 武道戰姬製作委員會
  • VIỆT HÓA: LucciSan
  • Size: 60mb
  • GENRE: 2dcg, 2d game, animated, corruption, fantasy, groping, harem, management, monster girl, simulator, trainer, voiced,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:
English:

Việt Hóa:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Giải nén game sau khi tải về.
2. Chạy file “ywnp.exe” để chơi game.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply