Mỗi ngày sáng đi làm tối về đi ngủ cũng đã khiến cuộc sống của nhân vật chính càng trở lên buồn tẻ. Rồi một ngày, anh mở cửa ra, một cô gái trong trang phục hầu gái đứng đợi anh và nói “Chào mừng ngài về nhà, chủ nhân của tôi!”.

Bạn sẽ làm gì với một cô hầu gái gợi cảm như vậy đây?

DEVELOPER: Ume Soft
PUBLISHER: MangaGamer
RELEASE DATE: 2016-10-14
Size: 425mb
GENRE: 2DCG, Visual Novel, PC game, Romance,…

 

DOWNLOAD LINKS

Windows:

 

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply