Bạn đến Camp Pinewood vào mùa hè và nhận ra bạn là người đàn ông duy nhất ở đây.
Camp Pinewood đầy gái xinh. Mục tiêu của bạn là tìm hiểu những gì đang xảy ra trong Camp Pinewood.

DEVELOPER: VaultMan
VIỆT HOÁ: GVNVH18
RELEASE DATE: 25-01-2020
Size: 500 Mb
GENRE:  2DCG, Parody, Seduction, Animated, Romance,

Cách mở tính năng việt hoá trong game

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Nguồn: GVNVH18.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply