Vào vai Ken, một sinh viên đại học. Một ngày nọ, bạn bè của bạn bị Red Kat Gang tấn công và cướp hết đồ đạc của họ nên bây giờ, bạn đang tìm cách lấy lại đồ đạc.

Game có 5 giai đoạn và 5 boss trong cốt truyện, trò chơi chứa 26 hình ảnh động về abc và 6 hình ảnh có thể xem là bổ sung cho các cảnh. Khi kẻ thù bị đánh, bạn có các tuỳ chọn khác nhau để lấy điểm HP hoặc quan hệ với họ để lấy lại KI của nhân vật. Sử dụng điểm HP để phục hồi sức khoẻ.

DEVELOPER: ingeniusstudios
PUBLISHER: ingeniusstudios
RELEASE DATE: 2020-03-12
Size: PC = 76, APK = 46mb
GENRE: 2d game, animated, side-scroller,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply