Trong Damsels and Dragons, bạn vào vai một người đàn ông quản lý các nhà thám hiểm. Ban đầu bạn sẽ có 4 người nhưng với thời gian, tổ chức càng lớn hơn và các bữa tiệc, các cuộc phiêu lưu mỗi lúc một nhiều.

Với những vật phẩm ma thuật kiếm được, bạn sẽ ngày một giàu có và các nhà thám hiểm của bạn mạnh hơn. Họ sẽ bám lấy bạn để tìm kiếm những điều họ mong muốn. Hãy giúp đỡ họ cũng như cơ thể họ…

DEVELOPER: Amaraine
PUBLISHER: Amaraine
RELEASE DATE: 2019-11-01
GENRE:  3DCG, Romance, Seduction,Combat, Cosplay, Fantasy, RPG, Adventure, Harem,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply