Có nhiều nhân vật nữ trong game, bạn phải làm quen với họ và từ đó sử dụng click chuột bấm vào một điểm trên cơ thể họ. Game có rất nhiều cảnh Point and Click để đưa cảm giác của người chơi lên cao nhất có thể.

DEVELOPER: Psycho Delusional
PUBLISHER: Psycho Delusional
RELEASE DATE: 2019-06-26
Size: PC = 2.98gb, APK = 460mb.
GENRE: 3dcg, Corruption, Groping, Harem, Lactation, Teasing,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Android Note:
– Vuốt xuống để ẩn ui
– Vuốt sang phải để bỏ qua văn bản
– Vuốt sang trái và phải để chuyển menu nhanh
– Vuốt 2x trái & phải để mở menu trò chơi
– Nhấn và thu nhỏ tập tin lưu trong màn hình lưu / tải để xóa khe này

Share Post:

No Comments

Leave a Reply