Khoa học đã chứng minh có nhiều hơn một thế giới tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống. Nhờ khoa học và kỹ thuật, ngày nay con người có thể mượn sức mạnh từ những thế giới đó để giúp cho cuộc sống của nhân loại phát triển hơn.

Tuy nhiên, đằng sau mặt lợi luôn có những mặt hại và việc con người phải chiến đấu chống lại những âm mưu theo sau những thế giới song song đó. Một trong số đó là Saiga Chris, anh chàng đã tới thế giới song song và chiến đấu bên cạnh những người bạn mới.

DEVELOPER: Nyaatrap
PUBLISHER: Nyaatrap
RELEASE DATE: 31 October 2013
Size: 1.1gb
GENRE: RPG, Battle, Fantasy, monster girl,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply