Nhân vật chính sống cùng với hai cô gái, anh ta cũng đối mặt với việc xử lý những hậu quả mà anh gây ra trong quá khứ!

DEVELOPER: Palmer
PUBLISHER: Palmer
RELEASE DATE: 2020-01-01
Size: 712mb
GENRE: 3DCG, Romance,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:
Ep 1 – 12:

Ep 12:

Note:
Một trò chơi trực tuyến được crack, đó là lý do để giải thích việc bạn có thể không sử dụng được save từ Ep trước sang Ep sau!!!

Share Post:

No Comments

Leave a Reply