Game Details

 • Name: Dream Bar
 • Developer: Narusa
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows
 • Date: 2021-08-31
 • Size: 97mb
 • Language: English (MTL); Việt Hoá
 • Genre: 2dcg, animation, 2d game, male protagonist, big ass, big tits, vaginal sex, groping, pregnancy, loli, incest, Japanese game, censored

1. OverView:

You are the owner of a small bar, you hired a beautiful female waitress.
The story begins here, serving beer and fascinating food to our customers every day.
And at dawn, explore her hot body while she sleeps.​

2. DOWNLOAD GAME:

Việt Hoá

Password Download:

FmZT48yR1xoLGfeQ00IjDJGK8dj+qGlpzF/G3AoMrCs4xzsi
Hướng Dẫn Nhanh

Game quá dễ chơi, người chơi cũng chẳng cần phải bán hàng làm gì khi chỉ cần với 5000G (lúc vào game) đã mua hết kỹ năng tình dục rồi.

Muốn cởi quần áo của cô gái, hãy chú ý tới cái này nhé! Mình chơi cả chục phút mới nhận ra đó. Và dường như game bị bug hay sao ý, nó khác hoàn toàn với những gì mình nhìn thấy trên Dlsite.

3. Store Game:

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply