Chào mừng đến với trang trại Oikawa!

Bố mẹ của Shizuku Oikawa qua đời, cô bọ bỏ lại với một trang trại và một khoản nợ khổng lồ phải trả. Bạn sẽ vào vai Shizuku và giúp cô xử lý khoản nợ này. Bạn có thể bán thân xác cô ấy, làm việc bán thời gian hay chỉ đơn giản lựa chọn một cuộc sống trang trại.

DEVELOPER: Butakoma 300g
PUBLISHER: Butakoma 300g
RELEASE DATE: Oct 14, 2016
Size: 229mb
GENRE: 2DCG, RPG, Monster, Pregnancy, Parody,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply