Game nói về hai người Sylvia và Nick, trong đó Nick là giáo viên, Sylvia tìm đến anh với mục đích nhờ anh giúp đỡ nâng cao điểm học. Hai người bước vào mối tình lãng mạn chứ có học gì đâu.

DEVELOPER: Lesson of Passion
PUBLISHER: Lesson of Passion
RELEASE DATE: 2015-11-25
Size: 114mb
GENRE: 3d game, 3dcg, animated, corruption, cosplay, simulator,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Hướng dẫn chơi:
Game rất ngắn nhưng rất cần hướng dẫn nhé. Người chơi cần phải lựa chọn những câu giao tiếp màu xanh trước. Tiếp đó, bạn để ý trong cảnh sẽ có những điểm sáng. Bạn chỉ vào những điểm sáng đó nếu thấy + chỗ nào thì bấm vào. Khuyên chân thành như sau: Chân, miệng, ngực, háng và mông. Hãy nhớ bấm từ từ thôi vì sẽ có những lựa chọn xuất hiện tiếp tại các cảnh. Rồi bạn quay lại bấm vào những lựa chọn màu cam, nếu lựa chọn màu cam có chữ dusk hay suck gì đó thì đừng nên bấm vào và qua cảnh khác. Các lựa chọn màu đỏ thì đừng bấm vào nhé, tương tự như việc đang sờ ngực bỗng có một lựa chọn màu đỏ xuất hiện thì bấm ra chỗ khác để qua lựa chọn đó. Cứ như vậy bạn sẽ tăng điểm với cô ấy. Điểm xem trên góc bên trái của game.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply