OVERVIEW:

Game về một cậu bé đứng ngoài công viên giúp đỡ các cô chị gái.
Game do bạn người việt làm hi vọng mọi người ủng hộ.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-05-25
 • Developer Sad Wolf
 • Language: English
 • Version: 1.1
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC,APK= 100mb
 • Genre: 3dcg, shota,…

Download game

 • Erotic Surival-universal-Luccisan chạy được trên nhiều cấp android từ 4.4 trở lên.
 • Erotic Surival-arm64-v8a-Luccisan dành cho các máy android trên 8.
Changelog

Phiên bản 1.1
===============
– Điều chỉnh mức lương cửa hàng tiện lợi
– Điều chỉnh mức hao phí di chuyển
– Thêm thông tin hướng dẫn
– Thêm mới Yuri
– Thêm mới 3 nhiệm vụ
– Thêm mới trường trung học
– Sửa đổi một số lỗi.
===============
Khuyến cáo: Đọc qua phần giới thiệu nếu lần đầu chơi game.

Comtrol gAME:

Bản No Mod là game gốc không có chỉnh sửa. Bản Mod sẽ có mod thêm vật phẩm bằng cách bấm vào các số màu đỏ bên dưới.

Erotic Surival

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Doitsu in 15/06/2021

Không có cảnh H thì chơi gì

Leave a Reply