OVERVIEW:

In the last summer, she had been aware of
the pleasure of exhibitionism from an accident
to let her swimsuit drift on the waves away.

A year passed and another summer vacation begins.
Having that erotic experience still persists in her mind,
She sets her mind to exhibit her curvy body at beach..

Vào mùa hè năm ngoái, cô ấy đã biết về
niềm vui của chủ nghĩa trưng bày từ một tai nạn
để áo tắm của cô ấy trôi trên sóng biển.

Một năm trôi qua và một kỳ nghỉ hè nữa lại bắt đầu.
Trải nghiệm khiêu dâm đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí cô ấy,
Cô ấy đặt tâm trí để phô bày cơ thể cong của mình trên bãi biển ..

Detail of the game
 • Release Date: 2017-11-27
 • Developer Double Melon
 • Translator Cambi
 • Language: English (MTL)
 • Version: v1.01
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC= 526mb, APK= 347mb
 • Genre: Female Protagonist,2DCG,Anal Sex, Oral Sex, Exhibitionisim, Rape, Urination, censored

Download game

Comtrol gAME:

 • ✓ = Ok
 • ✘ = Cancel or Call Menu
 • Cart = cheats
 • Gamepad = Hide/Show menu
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply