Bạn vừa trở thành một thành viên mới của giáo phái Faction Paradox, một giáo phái luôn muốn chống đối những luật lệ của chúa. Bạn sẽ cần cải tiến con tàu của bạn và cùng người bạn đồng hành đi khắp thiên hà thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Người đồng hành cùng bạn là một cô gái, đúng hơn nữa cô ấy là nô lệ của bạn. Bạn có thể biến cô ấy thành người yêu hay khiến cô ta trở thành nô lệ tình dục của bạn. Mọi việc đều do bạn lựa chọn và tất nhiên các cảnh của các hướng đi đều khác nhau nên bạn cần chơi mỗi hướng đi một lần để mở tất cả các cảnh.

DEVELOPER: AlistairV
PUBLISHER: AlistairV
RELEASE DATE: 2019-06-17
Size: 176mb
GENRE: Doctor Who, Parody, Slave Training, Sci-Fi,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply