Với hầu hết các lựa chọn của bạn, những NPC sẽ thay đổi với nhân vật chính. Bạn sẽ có thể đạt được những cuộc phiêu lưu trên mông của những nữ anh hùng nếu bạn có lựa chọn đúng hướng đối với từng npc đó.

RELEASE DATE: 2018-01-31
DEVELOPER: Taboo Games
PUBLISHER: Taboo Games
Size: 228mb
GENRE: 2DCG, Parody, Incest, Male Protagonist,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.05c:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply