Anh tác giả viết cái game này có chút quái nhé, game tuy đang tạm dừng nhưng với những nhân vật nữ đã có trong game thì không phải bàn.

Lúc đầu tác giả cũng chỉ là một người chơi thôi, sau đó những tựa game anh chơi toàn lặp đi lặp lại, thò ra thụt vào chán ngắt với cái nội dung Đụ một chút, dừng một chút… Anh ấy mới quyết định viết game này với phương châm từ Đụ một chút sang Đụ cả thị trấn luôn.

DEVELOPER: duncanmac
PUBLISHER: duncanmac
RELEASE DATE: 24-4-2018
Size: 1.41gb
GENRE: Harem, Dungeon, Corruption,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Up android sau nhé!

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply