Một đất nước vừa bại trận và người cai trị tạm thời sẽ là Đại công tước của đế quốc bạn. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà giờ bạn đang lên đường tới đó để trở thành người cai trị tạm thời cho vương quốc này cho đến khi Đại công tước đến. Liệu mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ban đầu, hay bạn sẽ làm cách nào đó để lấy được quyền lực từ đất nước vừa bại trận này.

Những quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện và thay đổi kết quả, còn cuối cùng kết quả như thế nào thì chỉ có bạn biết.

DEVELOPER: Fantasy Trainer
PUBLISHER: Fantasy Trainer
RELEASE DATE: 2020-02-08
Size: 470mb
GENRE: 2DCG, Fantasy, Loli, Corruption, Animated,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply