Một tựa game khoa học viễn tưởng màn hình ngang. Game có hơi giống với mấy trò 4 nút ngày xưa nhưng xen vào đó là những cảnh 18+ với nhiều loại quái vật khác nhau. Nội dung xoay quanh ý tưởng về Megaman X hành động trong một bản đồ với những lựa chọn cho các câu chuyện khác nhau đem tới nhiều hình ảnh người lớn.

DEVELOPER: HentaiWriter, TriangulatePixels, FrougeDev
PUBLISHER: HentaiWriter, TriangulatePixels, FrougeDev
RELEASE DATE: 2020-22-02
Size: v0.44 = 356mb; v0.27b = 200mb
GENRE: Side-Scroller, Platformer, RPG, Science-Fiction, Fantasy

DOWNLOAD LINKS

Windows v0.44:

Windows v0.27b:

Note:
Game có hai phiên bản cho bạn lựa chọn.
1. v0.44: đây là phiên bản thử nghiệm mới nhất, tuy nhiên nội dung lại ít và chủ yếu là nội dung mới.
2. v0.27b: có rất nhiều nội dung trong bản này, ngắn gọn là đầy đủ hơn

Share Post:

No Comments

Leave a Reply