Bạn sẽ khám phá thành phố trong vai Giel, người giám hộ của Hildeburg và giải quyết các trường hợp cần giúp đỡ. Bạn sẽ giúp đỡ rất nhiều người dân trong thành phố với từng loại mong muốn khác nhau từ họ. Từ trong sáng tới đen tối đều có cả. Bạn cũng sẽ tìm thấy những phần thưởng nhỏ khi đi tìm kiếm xung quanh thành phố.

Tên gốc: 守護者ジゼルと触手の街
Dung lượng: 272Mb
Thể loại: H-game
Nền tảng: PC
Ngôn ngữ: JP

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply