Chị gái hay là bạn gái, có thể đó chỉ là một người duy nhất. Mọi thứ đáng nhẽ không đi quá xa nếu bạn không lạc lối. Hãy xem tại sao câu chuyện lại đi xa đến vậy qua câu chuyện ngắn giữa hai nhân vật dưới đây.

Updated: 24-June-2018
Developer/Publisher: OrbOrigin – Patreon
Censorship: None
Version: 1.0
OS: PC, Mac
Language: English (They tried!)
Genre: 2dcg, Male Protagonist, Oral Sex, Vaginal Sex, Corruption, Voyeurism, Domination

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply