Phần tiếp theo của Hack’n Stalk được xuất bản năm 2017.

Trong phần mới này, nội dung game tiếp tục được mở rộng tới thành phố Riverside. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng các kỹ năng cũng như các thiết bị công nghệ cao để biến một gia đình danh giá, nghiêm khắc thành một gia đình nghịch ngợm, hóm hỉnh.

DEVELOPER: The Architect
PUBLISHER: The Architect
RELEASE DATE: 21/06/2018
Size: 192mb
GENRE: 3DCG, Animated, Seduction, Corruption, Stalking,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply