Cảnh cổng địa ngục mở ra, Lilith theo tiếng gọi thằng bạn thân lao vào chinh phục các mê cung bí ẩn.

Hãy đến với cuộc phưu lưu đầy Hen của nhân vật chính, liệu anh sẽ chinh phục được mê cung hay khuất phục trước nó?

DEVELOPER: Pen in Apple studio
PUBLISHER: Pen in Apple studio
RELEASE DATE: 2020-04-06
Size: 245mb
GENRE: 2dcg, animated, fantasy, point & click, puzzle,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply