Cuộc sống của Tony là một thất bại, đến khi anh ta vô tình có được cây đèn thần, anh ta sẽ mong muốn những gì? Sự giàu có, danh tiếng, quyền lực hay những ham muốn của tuổi trẻ?

DEVELOPER: Sluggo
PUBLISHER: Sluggo
RELEASE DATE: 2019-02-18
Size: 682mb
GENRE: 3DCG, Fantasy, Corruption, Animal,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.7.2:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply