Bạn trở thành một học sinh và trước mặt bạn sẽ là cuộc phiêu lưu sắp tới. Bạn sẽ đạt được gì, mẹ, em gái hay một khối tài sản khổng lồ. Bạn cần tự quyết định cuộc sống của bạn.

DEVELOPER: Studio Errilhl
PUBLISHER: Studio Errilhl
RELEASE DATE: 2019-09-27
Size: 460mb
GENRE: Teacher, Teen, Romance, Visua Novel, RPG,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply