Nói về việc trinh phục những cô gái xung quanh bạn và kéo họ lên giường của bạn. Trong game bạn sẽ có chị em gái, dì và mẹ của bạn.

Game Info

Updated: 29/10-2017
Developer/Publisher: ICSTOR
Censorship: None
Version: Final
Platform: PC/Windows
Language: English
Genre: RPG, 3DCG, NTR, Big tits / Big breasts, Oral, Titsjob,Footjob, Anal, Group, Big Dick Kid, incest

Screenshots

Download Game

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply