OVERVIEW:

You are a college student who lands a once-in-a-lifetime opportunity for an internship. You will work at a tropical island resort. After a night of drunken partying you are alarmed to find you are transforming into a woman. Train to work at various parts of the resort, investigate the cause of your transformation, and maybe have a little fun on the way.

Bạn là một sinh viên đại học đang đi thực tập. Bạn sẽ làm việc tại một khu nghỉ dưỡng ở đảo nhiệt đới nọ và sau một đêm tiệc tùng say sưa, bạn thức giấc và hoảng hốt nhận ra mình đã biến thành phụ nữ.

Hãy tham gia các công việc tại các khu vực khác nhau trong khu nghỉ dưỡng và điều tra nguyên nhân về sự biến đổi của bạn.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-04-25
 • Developer UsagiTripleSix
 • Language: English
 • Version: 0.291
 • OS: Windows, Linux, Mac, Android
 • Size: PC,Linux,Mac= 249mb, APK= 270mb
 • Genre: 3DCG, Male protagonist, Lesbian, Transformation, Oral sex, Handjob, Female domination, Mobile game

Download game

Changelog

Thay đổi

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply