Kingdom Defiled là một sự kết hợp giữa thể loại Sim (game hẹn hò đó) với một trò chơi chiến thuật. Trong game bạn cần xây dựng thành phố của bạn và tuyển chọn quân đội để đánh bại cái ác.

Trò chơi bao gồm những tính năng: Chiến thuật, cảnh sexy, tuyển dụng, đào tạo đơn vị chiến đấu, thu thập tài nguyên và xây dựng thành phố. Bạn sẽ chiến đấu với cái ác để nhận được những cô gái và biến họ thành nô lệ của bạn.

RELEASE DATE: 2019-04-20
DEVELOPER: BubbleGum Raptor
PUBLISHER: BubbleGum Raptor
Size: 98mb
GENRE: 2DCG, Animated, Dating Sim, Strategy, Building, Monster, Fantasy,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply