OVERVIEW:

Welcome to the detective agency in old Seoul. This visual novel provides unique mystery and lesbian romance. Players can choose which one of 4 female characters will be the closest to the main character, “Heesoo.” Some of your choices might lead you to a dark and dangerous path.​

Chào mừng bạn đến với văn phòng thám tử ở Seoul cũ. Cuốn tiểu thuyết trực quan này cung cấp sự bí ẩn độc đáo và sự lãng mạn đồng tính nữ. Người chơi có thể chọn một trong 4 nhân vật nữ sẽ gần nhất với nhân vật chính, “Heesoo.” Một số lựa chọn của bạn có thể dẫn bạn đến một con đường đen tối và nguy hiểm.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-05-15
 • Developer nolsoft
 • Language: English, Korean
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC,Linux,Mac= 780mb, APK= 270mb
 • Genre: 2DCG, Female Protagonist, Lesbian, Mystery, Multiple Endings, Romance

Download game

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Min in 21/05/2021

Game thuộc thể loại gì vậy m.n

Leave a Reply