Trong cuộc phiêu lưu, bạn sẽ gặp vô số chủng loại khác nhau. Một vài chủng loại rất hiếu khách, họ phục vụ bạn như những vị vua của họ nhưng cũng có những chủng loại lại không được như vậy. Họ sẽ bắt bạn lại để rồi dùng bạn làm công cụ thực hiện những hành vi dơ bẩn của họ.

DEVELOPER: The Richard Knights
PUBLISHER: The Richard Knights
RELEASE DATE: 21-11- 2017
Size: 53mb
GENRE: 2dcg, adventure, cosplay, fantasy, humor, kinetic novel, monster girl, superpowers,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply