OVERVIEW:

Let’s go to a haunted house
After a day on the beach these 2 girl friends gone to a real haunted house.
Aya and Mei, friends but with secrets they don’t tell each other.
Aya the slut and Mei the shy girl.
They both chose this place for a reason, a thing that only occurs with girls…
When girls come in that house they’re ‘attacked’ by the ghosts
The slut, that is not so slut, Aya actually don’t have sex for a long time so she came to this place hoping the ghosts will have sex with her.
The shy Mei, that is actually a slut, wants to explore the unknown world of ‘ghost’ sex.​

Hãy đi đến một ngôi nhà ma
Sau một ngày trên bãi biển, 2 người bạn của cô gái này đã đi đến một ngôi nhà ma có thật.
Aya và Mei, những người bạn nhưng có những bí mật họ không nói với nhau.
Aya con đĩ và Mei một cô gái nhút nhát.
Cả hai đều chọn nơi này vì một lý do, một điều chỉ xảy ra với những cô gái …
Khi các cô gái vào ngôi nhà đó, họ bị những con ma ‘tấn công’
Con đĩ, không phải đĩ, thật ra Aya cũng lâu rồi không quan hệ tình dục nên mới đến nơi này với hi vọng ma sẽ làm tình với mình.
Mei nhút nhát, thực ra là một con đĩ, muốn khám phá thế giới vô danh của tình dục ‘ma’.

Detail of the game
 • Release Date: 2019-08-04
 • Developer Shitamachi mousou-gai
 • Language: English
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC= 18mb, APK= 19mb
 • Genre: 2dcg, anal sex, animated, censored, creampie, japanese game, oral sex, paranormal, vaginal sex

Download game

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

4 Comments

 by Loli chúa in 28/06/2021

apk , game chơi kg dc ad ơi , không phải vô game kg dc mà màn hình game phóng bự quá phải kéo lên kéo xuống , ad chỉnh cho nó vừa màn hình dt dc kg , pls :3

 by vũ fbi in 02/07/2021

anh ơi màn hình cho android bự quá anh fix lại đi

 by Lucci in 04/07/2021

Màn hình của bạn kích thước bao nhiều vậy để tớ làm riêng cho nha

 by Ngáo in 18/07/2021

Màn hình 6.7in nó phóng to chơi khó chịu lắm ad ơi

Leave a Reply