Game Details

 • Name: Lost Life
 • Publisher: HappyLambBam
 • Translator: No
 • Version: 1.45a
 • OS: Windows, Android
 • Date: May/26/2019
 • Size: 134mb
 • Language: English
 • Genre: Touch/Feel, Anime, Living Together, Vanilla, Loli,…

1. OverView:

You and a loli, doing stuffs.
She do react to the intensity of your mouse, so be gentle, or rough (if you are a sick fucker that love seeing little girls cry, or like seeing game over screen)

Bạn và một cô gái nhỏ nhắn, cô gái này còn là một công cụ của bạn, luôn chấp nhận việc bạn làm với cô ấy.

Cô bé có tất cả biểu cảm mà một cô gái trưởng thành đều có, bạn chỉ cần sử dụng chuột để tác động đến và mang cho cô bé những thứ mà bạn thích. Vì vậy, hãy thưởng thức game bằng con người thật của bạn.

2. DOWNLOAD GAME:

Password Download:

taSbMSrdoCDAKHK+fRfNbVtTUH4Hh0eZ+736qiUDV3w4+BwB

Password Download:

BG21Dx5izTNKJqZoJOhUoUVV7SlvwVC/WC+LbJov3C2DWbyZ

Treasure Password:

LNnXaXN7hL+AUh9gWGvoTxhJFNqAMUF4P/NA+wINIcJmN+nm

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

5 Comments

 by Riski in 25/09/2021

Omg

 by Xx in 03/10/2021

Can u update the android version to 1.41a?

 by Akita in 10/11/2021

Can you update to 1.42

 by ' __' in 20/02/2022

Bản này có j mới ko đấy

 by Phobeer in 17/05/2022

Can you update this game? 1.5 is already out!

Leave a Reply