Vào vai một thuyền trưởng, là một người chỉ huy thực sự của một con tàu vũ trụ. Nhiệm vụ của bạn khá đơn giản, đó là quyến rũ tất cả phụ nữ có trên tàu.

Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ! Thuyền trưởng!

DEVELOPER: Kosmos Games
PUBLISHER: Kosmos Games
RELEASE DATE: 2018-12-20
Size: 2.15
GENRE: Visual Novel, Quest, Animation, Seduction, Monsters, Fantasy,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply