Được chuyển tới ngôi trường mới để làm quen cuộc sống tại đây đã khó khăn đến nhường nào mà trường này lại là một trong những ngôi trường pháp thuật nổi tiếng.

Thật may thay, bạn tìm thấy cách thức có thế khiến sức mạnh phép thuật bẩm sinh của bạn tăng cao. Đó là một nghi thức và nghi thức đó đã đem sức mạnh của bạn chạm tới ước muốn của bạn.

Giờ đây, bạn phải đối phó những hậu quả mà nghi thức này mang khi bạn đang cố gắng tranh lấy một suất để học trong học viện ma thuật hoàng gia Magi.

DEVELOPER: NickySwan
PUBLISHER: NickySwan
RELEASE DATE: 17 Nov, 2016
Size: 307mb
GENRE: Adventure, Casual, Visual Novel, Anime, Nudity

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply