Thành phố Litva được bao quanh bởi thiên nhiên. Đó là sẽ một thành phố tuyệt đẹp nếu không có đám quái vật bên trong các khu rừng. Có một cô gái tên là Stella, làm giúp việc ở thị trấn đó, cô làm việc chăm chỉ và cũng là người luôn bị đám quái vật quấy nhiễu.
DEVELOPER: はもれび堂
PUBLISHER: はもれび堂
RELEASE DATE: 11/05/2020
Size: 525mb
GENRE:  Prostitution/Paid Dating, Internal Cumshot, Sexual Training, Restraint, Coercion/Compulsion, Urination/Peeing, Maid,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply